Karı kocanın birbirine karşı açtıkları boşanma davalarının derdest sayılabilme koşulları–

Derdestlikten söz edilebilmesi için, iki davanın da davacısının aynı kişi olması gerekir. İki kişinin ayrı ayrı açtığı dava sebebiyle birinin davasını öteki dava bakımından derdest dava saymak mümkün değildir. Olayda kadın evvelce boşanma davası açmı ...
Aynı doğrultuda