Kavramlar
itfa
«İtfa», «ödeme», «borçlu olunmadığı» gibi «borca itiraz» sebeplerinin, icra mahkemesinde İİK. 169/a-I’de öngörülen biçimde, «yazılı belge» ile isbat edilebileceği—

Borçlu «takip konusu 28.2.1999 keşide tarihli ve 5.4.1999 keşide tarihli ve 5.4.1999 keşide tarihli 15.3.1999 keşide tarihli çeklerin yenileri ile değiştirildiğini» ileri sürerek «bu çeklerden dolayı borçlu olmadığını» iddia etmiş ve iddiasını ispat ...
Kavramlar
itfa
Aynı doğrultuda