Kısmi alacak için açılan davada müddeabihin ıslah ile artırılan kısmına ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekeceği, alacağın tümü için dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesine hükmedilemeyeceği-

Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinden abonelik sözleşmesine ve hukuka aykırı olarak, 25.07.2014 tarihinden dava tarihine kadar geçen kayıp-kaçak bedeli adı altında tahsil edilen tutardan; fazlaya dair  hakları saklı kalmak kaydıyla, 1.000 TL'nin ...