Davanın, “davacıya satılan mala ilişkin olarak davalı yanca verilen BE 04/61410 numaralı sertifikanın sahte ve bu suretle malın hukuki ayıplı olduğundan mal karşılığı verilen çeklerden borçlu bulunmadığının tespitine” ilişkin olup, Türk Akreditasyon Kurumu cevabi yazısında “belgenin sahte olmadığı ve bu belge hakkında özel sahtecilik isnadı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından kavuşturmaya yer olmadığına” karar verilmesi sebebiyle davanın reddi gerekeceği-

Davacı vekili, müvekkilinin davalıdan aldığı yetki belgesi ile davalıdan satın aldığı sağlık ürünlerini sattığını, taraflar arasındaki ticari ilişkide davalının ürünlerin Uluslararası uygunluk lisanslarını içeren “Belge BE 04/61410 nolu” sertifikasın ...