Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemi-

"İçtihat Metni"Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 25/09/2009 gününde verilen dilekçe ile trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne d ...