Tapu kütüğündeki sicile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımının korunacağı,bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişinin bu tescile dayanamayacağı-

Dava,  tapu iptali  tescil, aksi takdirde tazminat isteklerine ilişkindir. Mahkemece, tapu iptal ve tescil isteğinin reddine, tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu  kat mülkiyeti ku ...