Mahkemece trafik kazası tesbit tutanağı tanzim etmiş bulunan polis memurlarının bilgilerinden yararlanmak suretiyle kusur durumunun açıklığa kavuşturulmasının gerekeceği-

Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar Asliye 4. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 30.1.1989 gün ve 666-38 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4 ...