Trafik siciline kayıtlı araçların satışı noterlerce yapıldığından ve satış işlemleri sırasında trafik sicilinde herhangi bir şerh olup olmadığı araştırılmadığından, trafik sicillerinin tapu sicilleri gibi aleniyet prensibine tabi sicillerden olmadığı–

Davacı, «davalılardan N.A. adına trafikte kayıtlı ....... plaka numaralı aracı Bornova 5. noterliğince düzenlenen 7.12.2001 tarihli sözleşme ile bu kişiden kayden devraldığını, ancak, araç üzerinde bu davalının borçlarından dolayı 20.000.000.000 TL h ...