Haksız rekabet nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasına ilişkin ilamın ve ferilerinin takibe konulabilmesi için kesinleşmesinin gerekmediği-

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; sair iddialarının yanında takibe dayanak ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı ve faiz hesabının ilama aykırı olduğu iddiası ile takibin ipta ...