Usule uygun olmayan şekilde eski bilirkişi heyetine iki yeni bilirkişi ekleyip bu kez yedi kişilik heyetten yeni bir rapor alınmış olup, beş kişilik heyette iken rapora muhalif olan iki bilirkişinin bu kez herhangi bir gerekçe göstermeden önceki bilirkişi heyetinin görüşünü tekrarlayan raporu imzaladıkları ve bu raporun karara dayanak yapıldığı anlaşıldığından, yedi kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulma usulünün HMK 281. maddesinde belirlenen usule uymadığı-

Asıl davada davacı vekili, müvekkili ile davalı ... Aletleri San. Ve Tic. A.Ş. arasında 08.10.2003 tarihli münhasır dağıtıcılık sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme uyarınca müvekkilince üretilen kahverengi ev eşyasının pazarlanması işini üstlenen d ...