17. HD. 03.12.2018 T. E: 1886, K: 11627-

Davacı vekili, müvekkiline ait ve davalıya kasko sigortalı aracın 23/09/2014 günü tek taraflı trafik kazasında pert olduğunu belirterek, 18.000,00-TL hasar bedeli ile, 2.750,00-TL tedavi, 240,00-TL çekici, 450,00-TL otopark ve yediemin masrafı olmak ...