Takip konusu çekin keşide tarihinde yapılan düzeltmenin keşideci tarafından paraf edilmiş olması halinde, düzeltmenin geçerli olacağı - Takip konusu senetteki imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfetinin alacaklıya ait olduğu-

Borçlu vekilinin 09.01.2008 tarihli dilekçesi üzerine Dairemizdeki notlar getirtilerek yapılan inceleme sonunda yukarıdaki itiraz nedeni esas alınarak itiraz nedenlerinin değerlendirildiği, bu arada C. Çengel tarafından düzenlenen 01.06.2006 tarihli ...