4. HD. 10.04.2023 T. E: 2021/27252, K: 5152

I. DAVADavacı vekili dava dilekçesinde; 25.10.2019 tarihinde davacının sevk ve idaresindeki araç ile davalı tarafından ZMSS poliçesi ile sigortalı aracın karıştığı çift taraflı trafik kazasında davacının yaralanarak maluliyetinin oluştuğunu, bu neden ...