Taraflar arasında görülmekte olan itirazın iptali davasında, davacı alacaklı, şirket hesabından 180.000,00 TL çekildiğini, ödeme dekontundaki imzanın şirket yetkilisine ait olmadığını ileri sürmüş olsa da, dekonttaki imzanın davacı şirket yetkilisinin eli ürünü olduğunun ATK raporu ile belirlendiği, davaya konu şirket hesabının açıldıktan kısa bir süre sonra kapatıldığı, hesapta sadece 12 adet hareket olup, çekilen 180.000,00 TL'den 6 yıl boyunca haberdar olunmamasının 'hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu' dikkate alındığında, mevcut takibin haksız ve kötüniyetli olarak yapıldığının sabit olduğu-

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası hakkında İ.un Asliye Ticaret Mahkemesi'nden verilen 2016/ 229 esas ve 2017/57 karar sayılı ve 09.02.2017 tarihli hükme karşı davacı şirket yetkilisince istinaf kanun yoluna başvurulması sonucunda Gazia ...