E.tmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil talebine-

Dava, elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil talebine ilişkindir. Taraflar arasında daha önce kira sözleşmesi yapıldığı, tahliye kararı verilip kesinleştiği hususunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. İhtilaf, mahkemece yapılan keşif sonunda dosyaya konula ...