Tüketicinin malın ayıplı çıkması durumunda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahip olacağı, satıcı veya onunla birlikte sorumlu olan imalatçı, ihracatçı vs maddede sayılan sorumluların tüketicinin tercihine konu bu talebi yerine getirmekle yükümlü olacakları, öte yandan, sınai mallarında her satıcının yetkili servisleri eliyle satış sonrası hizmet vermek zorunda olacağı, yetkili servise yapılan başvuru tarihinden itibaren yapılan yapılmayan işlemlerin satıcının ve onunla birlikte sorumluluğu olanların sorumluluğunda olacağı, tüketicinin servise başvurusu üzerine aracın üretim hatasından kaynaklanan ayıbı satıcı üretici ithalatçı firma nezdinde tespit edildiği; ancak bir işlem yapılmamışsa bundan tüketici değil, satıcı ve onunla birlikte sorumluluğu bulunanların sorumlu olacağı-
Finansal kiralama şirketinintalep ve dava hakkını kiracıya devretmesi halinde, kiracının, sadece finansal kiralama şirketinin kullanabileceği hakları satıcıdan talep edip, kâr mahrumiyetini satıcıdan talep edemeyeceği-
Uyuşmazlık, ayıplı aracın misli ile değiştirilmesi talebinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ve manevi tazminat istemine ilişkindir...
Taraflar arasında akdedilmiş kongre yönetim sistemi ilişkin sözleşme adlı yazılım, teknik destek ve bakım sözleşmesine dayalı sözleşmeden dönme nedeniyle davalıya yapılan ödemenin faiziyle birlikte tahsili istemi; karşı dava ise, sözleşme kapsamında olmayan ek hizmet için düzenlenen fatura bedelinin tahsili istemi-
Dava ve takip konusu alacak faturaya dayalı olup likit (bilinebilir,belirlebilir) olduğundan İİK'nın 67/2 maddesi gereğince davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde bu istemin reddine karar verilmesinin doğru olmadığı-
Tedavi süresince kullanılacak olan “Keytruda” isimli ilacın bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın davalı kurum tarafından karşılanması ve ilaç bedelinin tahsili istemine ilişkin davada, ilacın anılan hastalığın iyileşmesi için tedavisinde kullanılmasının hayati öneme haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varılır ise ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payını da irdeleyecek biçimde denetime elverişli hesap raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-
Davaya konu aracın, satın alındığı tarihten itibaren ortaya çıkan ve davalıya ihbar ile aracın yenisi ile değiştirilmesi talebine dayanak teşkil eden arızaları davanın devamı sırasında dahi tekrarlanmakla; bu kadar süre servise giden, tamirine karşın tekrarlanan arızalar taşıyan ve talebin niteliğine göre davalı yanca yenisi verilmedikçe iade edilmesi de gerekmeyen araçtan, yasanın aradığı anlamda sürekli yararlanıldığını, kabule olanak bulunmayacağı, açıklanan durum karşısında; koşulları gerçekleşen, aracın ücretsiz yenisi ile değiştirilmesi talebinin kabulüne karar verilmesinin gerekeceği-
Ayıplı malın değişimi aksi halde ödenen bedelinin tazmini davası-
Dava konusu senetlerin digitürk abonelik taksitleri için verildiği taraflar arasında ihtilafsız olup, uyuşmazlık konusu dönemde digitürk aboneliğinin iptali ya da hizmetin verilmediğine ilişkin bir iddiada bulunulmadığından mahkemece bu yönler üzerinde durularak karar verilmesi gerekeceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.