İlândan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır.

Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.Mülga Maddeler

 4- Hükmü:

EMK. 34- «İlân semeresiz kaldığı takdirde hâkim, gaiplik kararını verir. Ölüme muallâk haklar, tıpkı gaibin ölümü tebeyyün etmiş gibi kullanılır. Gaiplik kararı, ölüm tehlikesi yahut son haber gününden itibaren hüküm ifade eder.»