Somut olayda, konkordato talep eden borçlu şirketlerin yetkili temsilcisinin yargılama sırasında mahkemeye çağrılarak dinlenmediği, kanunun amir hükmünün yerine getirilmediği dosya kapsamından anlaşılmış olup; bu durumda konkordato talep eden borçlu şirketlerin yetkilisinin mahkemeye çağrılarak dinlenmeden yazılı şekilde karar verilmesinin isabetsiz olduğu-
Somut olayda, konkordato talep eden borçlu şirketin yetkili temsilcisinin ve konkordato talep eden borçlunun yargılama sırasında mahkemeye çağrılarak dinlenmediği, kanunun amir hükmünün yerine getirilmediği dosya kapsamından anlaşılmış olup; bu durumda konkordato talep eden borçlu şirket yetkilisinin mahkemeye çağrılarak dinlenmeden yazılı şekilde karar verilmesinin isabetsiz olduğu-
Konkordato istemine ilişkin davada, davacı borçlunun iflasa tabi olduğu gibi doğrudan iflas hallerinden en az birisinin de bulunduğunun anlaşılması ve bu nedenle iflas kararı dışında bir karar verilemeyeceği gibi bu kararın gecikmeksizin de verilmesinde yasal zorunluluk bulunması halinde, İİK’nın 292/son maddesi gereğince borçlunun dinlenmemesinin istinaf sebebi yapılmaması, kamu düzenine ilişkin bir durum olup re'sen dikkate alınmalı mıdır?
Somut olayda, davacı şirketin yetkili temsilcisinin yargılama sırasında mahkemeye çağrılarak dinlenmediği, kanunun amir hükmünün yerine getirilmediği dosya kapsamından anlaşılmış olup; bu durumda, davacı şirketin yetkilisi mahkemeye çağrılarak dinlenmeden yazılı şekilde karar verilmesinin isabetsiz olduğu-
Konkordato talep eden borçlu şirket yetkilisinin mahkemeye çağrılarak dinlenmeden borçlu şirketin iflasına karar verilemeyeceği-
Asıl ve birleşen davada konkordato davası-
Konkordato komiserinin raporunda, konkordatonun başarıya ulaşmayacağını belirtildiğinden ve böylelikle İİK 292/1-b maddesindeki halin ortaya çıktığı gerekçesiyle, kesin mühletin kaldırılması ile davacı şirketin iflasının açılmasına karar verileceği-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • kayıt gösteriliyor