İflâsın açılmasından önceki bir yıl için, işçilerin kanun ve sözleşmeden doğan "ücret alacakları" ile "iflâs halinde" bir yıllık süreye bakılmaksızın "ihbar ve kıdem tazminatları"nın, faizleri ile birlikte "birinci sıra"ya kaydedilmesi gerekeceği–

İ.İ.K.'nun 206. maddesi hükmünde, "iflâsın açılmasından evvelki bir yıl işçilerin kanun ve sözleşmelerinden doğan ücret ve para ile ölçülebilen hak ve menfaatleri ile bir yıllık süreye bakılmaksızın ihbar ve kıdem tazminatlarının birinci sıraya kayde ...