Davalı satıcının internet ilanı ve sözleşmeye aykırı şekilde, taşınmazdaki klima, davlumbaz, ocak gibi birtakım eşyaları götürdüğü, prizlerin ve apliklerin dahi söküldüğü, ayrıca taşınma esnasında daireye olağan bir taşınmanın yaratacağından öte zarar verildiği uyuşmazlıkta, hayatın olağan akışına göre bir daire satışında priz, basit aydınlatma, korniş, buat kutusu gibi şeylerin sözleşmeye dâhil olduğunun ayrıca kararlaştırılmasına gerek bulunmadığı- Bütünleyici parça sayılamayacağına işaret edilen klima, ocak gibi eşyalar yönünden; davalının bu eşyaları gerektiğinde taşınmaza zarar vermeden rahatlıkla sökülüp götürülebilecek ve başka yerde kullanabilecekken, bu yolu tercih etmediği ve söz konusu eşyaları icap iradesinde açıkça taşınmaza özgülenen ve onun değerini arttıran, alıcıları kendine çekecek bir özellik olarak göstererek satış bedelinin bu ilâve özellikler çerçevesinde oluşturulduğunu ilan ettiği anlaşıldığından ve ilândaki açıklamaya rağmen, tarafların bir araya geldiklerinde bu eşyaları sözleşme dışı bırakmaları mümkünse de, davalı satıcının sözleşmenin kabul edilen icaptan farklı şekilde kurulduğunu ispatlayamadığı görüldüğünden, satış sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi için ayrıca araştırma yapılmasına gerek olmadığı- Davalı satıcının sözleşmeye uygun davranma borcunun teslim anına kadar devam ettiği- Davacının kendisine vaat edilen şekilde taşınmazın teslim edileceğine olan güveninin korunması gerektiği-

1. Taraflar arasındaki “ecrimisil ve tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapanan) 13. Hukuk Dai ...