Depo kararında, takip konusu borç ve fer'ilerinin ne olduğunun açıkça gösterilmesinin ve 7 gün içinde depo edilmemesi halinde, iflasa karar verileceği meşruhatının yer almasının gerektiği-

Davacı vekili, İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2002/912 Esas sayılı dosyasıyla 18.10.2002 tarihinde iflası açılan müvekkili şirketin tasfiyesinin İstanbul 1. İflas Müdürlüğü'nün 2002/23 Esasına kayıtlı olarak iflas idaresi eliyle yürütüldüğü ...