Bir kimsenin kendisi adına dava açıp, takip etmek üzere, temsil yetkisi verdiği kişi, Av.K.nun 35/l. maddesinde belirtilen avukat veya dava vekili değilse, müvekkili adına aç­tığı davaya sonradan müvekkilinin icazet vermesi veya yetkili kıldığı avukatının açılmış olan davayı takip etmesinin, usulsüz açılan da­vayı usulüne uygun açılmış bir dava haline getirmeyeceği-

Taraflar arasındaki "el atmanın önlenmesi ve yıkım" davasında yapılan yargılama sonunda, Batman 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.10.2010 gün ve E:531, K:667 sayılı kararın incelenmesi davacı asil tarafından istenilmesi üzer ...