Kooperatifin aidat alacağının bulunması, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 16 ve 27. maddesi uyarınca ihraç prosedürü uygulanmadıkça, kooperatifin kuruluş amacı olan konut teslimi yükümlüğünü ortadan kaldırmayıp; kooperatifin alacağını ayrıca tahsil etmesinin her zaman mümkün olduğu-

Taraflar arasındaki “Aynen ifa, tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; D.li Asliye Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 4.10.2007 gün ve 203-390 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Y ...