Dava konusu bağımsız bölümün yıllar önce davacılara teslim edilmesinin ve davacıların burayı kullanmasının, tarafların karşılıklı olarak tümüyle edimlerini yerine getirmelerinin sonucunda karşı tarafın şekil eksikliğini ileri sürmesinin dürüst davranma kurallarına uygun olmadığı-

DAVA : Taraflar arasındaki "Tapu İptal ve Tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Rize 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.03.2010 gün ve 2009/159 E., 2010/124 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafınd ...