MK'nın 1023 maddesinde yer alan iyi niyetle da­yanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 3. kişinin bu kazanı­mı korunur hükmü iyiniyetin tespitine büyük önem yüklediği; yüzeysel ye şekil­ci bir araştırma ve yaklaşımın büyük mağduriyetlere yol açacağı kişilerin devlete ve adalete olan güven ve saygısını sarsacağı ve yasa koyucunun amacının ilk bakışta, şeklen iyi niyetli gözükeni değil gerçekten iyiniyetli olan kişiyi korumak olduğu hususlarının daima göz önünde tutulması bu yönde tüm delillerin toplanıp derinliğine irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekeceği-

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kayden maliki olduğu 9243 parsel sayılı taşınmazdaki 35 no­lu dükkanın satıcı için davalılardan K. ve D.'u vekil ettiğini, vekaletnamenin tanzim tarihinde 65 yaşın üzerinde ve hastanede olduğu­nu, D.'un anıl ...