Tasarrufun iptali davası-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı N. Ergin vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünü ...