Davacı önce mirasçılık belgesi almış olsa da, hasımlı mirasçılık belgesi verilmesini isteyebileceği-

Davacı vekili Kadıköy 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasında, davanın taraflarına hasım gösterilerek mirasçıldc belgesi sunulmak üzere yetki ve süre verildiğini açddayarak mirasçılık belgesi isteminde bulunmuştur. ...