Asliye hukuk mahkemesinin feshettiği taşınmaz satış ihalesinde satış bedeli davacıya ödenmeseydi, satış bedelinin ödenmesi istemiyle açılacak olan davanın da ihalenin feshini çözmek üzere görevlendirilmiş olan adli yargı yerinde görüleceği, dolayısıyla faize ilişkin kısmın da ana uyuşmazlığı çözmekle görevli yargı yerinde çözümleneceği- Faizin anaparanın eklentisi niteliği taşıdığı-

I. DAVA KONUSU OLAY 1. Davacı vekili, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İ. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 2012/7 GMS sayılı dosyasından satışa çıkarılan İ. ili, K. ilçesi, A… Köyü 1… ada, … parselde kayıtlı taşınmazın 08/04/2013 tarihinde açık ar ...