Davalı, blok kat maliklerinden toplu yapı ortak gider paylarını, yönetim planının kendisine tanıdığı tüm yetkileri kullanmış, gerekli girişimlerde bulunmuş olmasına karşın toplayamadığını ileri sürüp kanıtlayamadığından, davacının, davalıdan ediminin ifasını isteyebileceği yani; davalının pasif husumet ehliyetine sahip olduğu ve davanın itirazın iptali davası olmasının bu sonucu değiştirmeyeceği-

Taraflar arasındaki «itirazın iptali» davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka Asliye 4. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 30.9.1999 gün ve 199/466 E. 704 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi ...