TEİAŞ'ın hukuki statüsünden bağımsız olarak, anlaşmanın imzalanmasından sonra TEİAŞ'a tanınan imtiyazlı bir yetkiden, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme, denetleme, cezai işlem tesis etme veya tek taraflı feshetme gibi üstün bir kamu gücünden söz etmenin mümkün olmadığı- Anlaşmada tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin bulunduğu, tarafların bununla bağlı olduğu, uyuşmazlığın anlaşma öncesindeki yarışma ihalesi sürecine ilişkin olmadığı gözetildiğinde, anlaşma hükümleri çerçevesinde özel hukuk sözleşmesi niteliğindeki RES Katkı Payı Anlaşması'nda düzenlenen RES katkı payı bedelinden kaynaklı davanın adli yargı yerinde görülmesi gerektiği-

I. DAVA KONUSU OLAY 1. Davacı vekili, müvekkili Şirketin davalı TEİAŞ'ın Rüzgar Enerji Santrali Bağlantı Hakkı İhalesine katıldığını, verdiği teklif ile ihaleyi kazandığım ve taraflar arasında 24/10/2011 tarihinde "Res Katkı Payı Anlaşması"(Sözleş ...