• C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu Gerekçesi

     «Bu maddedeki (kötüniyeti isbat edilen) hükmünün, tatbikatta başka manalarda anlaşılması muhtemel görüldüğünden bu terim (kötüniyet sahibi) olarak düzeltilmiştir.»