İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin 'Makale ve İnceleme Yazıları', 'Hukuki Mütalâalar' ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları (Ücretsiz Kitap Duyurusu)

Sevgili Meslektaşlarıma...

Meslek hayatımın devam ettiği 50 yılı aşkın bir süre içinde -Ekim 2023 tarihi itibariyle 700 tanesi çeşitli mesleki dergi ve internet sitelerinde yayımlanmış olan- icra ve iflas hukukuna ilişkin uygulamaya yönelik ‘Makale ve İnceleme Yazılarımız’ ile hazırlamış olduğumuz  ‘Hukuki Mütalâalardan’ güncelliğini koruyanlarına burada yer vermiş bulunuyoruz.

4600 sayfayı aşan ve 151 makale, 137 hukuki mütalâa ve 48 önemli içtihadın yer aldığı bu çalışmamızın tim icra ve iflas hukukçularına hayırlı olmasını en iyi dileklerimizle temenni ederiz.

Bu çalışma,  b e ş  b ö l ü m ' den oluşmaktadır: Önce -41 sayfalık- bir "İÇİNDEKİLER" kısmı bulunmakta, sonra 'Birinci Bölüm'de "Önemli Bilgi Notları", 'İkinci Bölüm'de "Önemli Yönetmelikler", 'Üçüncü Bölüm'de "Makale ve İnceleme Yazıları", 'Dördüncü Bölüm'de "Hukuki Mütalâalar" ve 'Beşinci Bölüm'de "Uygulamada Çok Önem Taşıyan Yüksek Mahkeme İçtihatları"na yer verilmiştir.

Av. Talih Uyar, Ekim/2023, İzmir.

3 ciltlik bu çalışmamıza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Birinci cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_1.pdf

İkinci cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_2.pdf

Üçüncü cilt: https://app.e-uyar.com/userfiles/iik_uyar_3.pdf

Not: Bağlantıda yer verilen pdf versiyonu dışında, bu kitabın internet sitemize özel formatını da en kısa sürede sizlerle paylaşacağız...