Takip talebine ve ödeme emrine sonradan eklenen "haciz yolu ile tahsil ve tahliye" sözcüklerinin altının ayrıca imzalanmaması halinde, bu eklemenin geçersiz olacağı

1983/637 sayılı icra dosyasında takip talebi ve 51 örnek ihtarlı ödeme emri bizzat alacaklı tarafından el yazısı ile doldurulmuş ve imzalanmıştır. Bu talepname ve ödeme emri muhtevasında "tahliye" isteğine yer verilmediği halde, icra memuruna ait old ...