Mahkemece, haciz tutanağının 3. sırasında belirtilen makineye ilişkin başvurunun istihkak davası olarak kabul edilerek, eldeki davadan tefrik edilmesinin, Mahkeme'nin ayrı bir esasına kaydının yapılarak, alınması gerekli peşin nispi başvuru harcının ikmal ettirilmesinin ve taraf teşkilinin sağlanmasından sonra, tarafların toplanan ve toplanacak tüm delileri iddia ve savunmalar kapsamında birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesinin gerekeceği-

Davacı üçüncü kişi Ertuğrul Çimento Akaryakıt İnşaat Makine Turizm Limited Şirketi vekili İcra Mahkemesine başvurusunda; 07.12.2012 tarihinde haczedilen haciz tutanağının 1. ve 2. sırasında belirtilen makineleri kiraladıklarını, yürüttükleri faaliyet ...