E.tma haksız eylem olup, elatmanın önlenmesi davalarının haksız eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler aleyhine açılması gerekeceği-

Dava, çaplı taşınmazlara elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece,  davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacının, çekişmeli 15 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğu, kardeşi olan davalının taşı ...