Tebligat Yönetmeliği'nin 30/1. maddesine göre muhatabın, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşusu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclis üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırılarak beyanların tebliğ mazbatasına yazılıp imzalatılmasının gerektiği, güvenlik görevlisinin yönetmelikte sıfatı sayılan kişilerden olmadığı, bu nedenle tebligatın usulüne uygun olarak yapılmadığı, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı-

I. DAVA Şikayetçi borçlu dava dilekçesinde; alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibinde tarafına gönderilen ödeme emrinin usule aykırı tebliğ edildiğini, tebliğ mazbatasında "Muhattabın geçici olarak çarşıya gittiği, komşusu E. Ş.'ın söz ...