İhalede satın alıp adına tescil ettirdiği taşınmazın, daha sonra taraf olmadığı davalar sonucunda, icra takibinin iptal edilip yeniden borçlu adına tescili nedeniyle uğradığı zararların giderilmesi için alıcının tazminat davası açabileceği—

 Davacı «İcra Müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedelini ödeyerek satın aldığı ve adına tescil de edilen taşınmazın, daha sonra taraf olmadığı davalar sonucu icra takibinin iptal edilmesi nedeniyle, yeniden önceki sahibi adına tescil edilerek elinden ...