Uyuşmazlık ve Hukuki NitelendirmeTaraflar arasındaki uyuşmazlık, bozmanın mahiyeti ve kapsamına göre bozma ilâmının gereğinin yerine getirilip getirilmediği noktasında toplanmaktadır...

I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin 02.04.2002 tarihinde ilk defa Kemalpaşa Ulucak Belediyesinde işe başladığını, Belediye İş Sendikası üyesi olduğunu, 2007 yılından itibaren çöp kamyonunda çalıştığını, ancak Belediyenin alt işveren ...