Tebligat Kanunu'nun 10. maddesinin 1. fıkrasına göre; tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılacağı; aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilerek tebligatın bu adrese yapılacağı- Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre bilinen en son adrese çıkartılan tebligattan sonuç alınamazsa, 10. madde gereği adres kayıt sistemindeki adres esas alınarak başkaca araştırma yapılmaksızın o adrese tebligat yapılması, bunun yapılabilmesi için de, tebligatı çıkaran merciin, adresin, adres kayıt sistemindeki MERNİS adresi olduğunu ve bu adrese tebligat yapılacağını tebliğ evrakında belirtmesi gerekeceği- Bu açıklamalar doğrultusunda kişiye önce bilinen en son adresi esas alınarak Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre tebligat çıkartılmalı, adres tebligata elverişli değilse ya da tebligat yapılamazsa, adres kayıt sistemindeki adresine, buna ilişkin şerh verilerek Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesi uyarınca tebligat çıkartılması gerektiği- Davalı SGK'nin harçtan muaf olduğunun tartışmasız olduğu-

I. DAVA Borçlu şikayet dilekçesinde; alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte, tarafına çıkarılan ödeme emri tebliğlerinin usulsüz olduğunu, mernis sistemine kayıtlı adresinin iş yeri adresi olduğunu, tebliğ zarflarının ü ...