Borçlunun ikametgahının bulunduğu yerde -takip konusu kambiyo senedine dayanarak- icra takibi yapılabileceği—

Borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmış, borçluya örnek 10 no’lu ödeme emri gönderilmiştir. Borçlu yasal 5 günlük itiraz süresi içerisinde Kastamonu İcra Dairesinin yetkisine itiraz ederek «yetkili icra dairesinin Safr ...