İcra mahkemesinden yetki itirazının kaldırılmasının istenmiş olması halinde mahkemece “borca itirazın kaldırılması” yönünde karar verilemeyeceği-

Alacaklı bankanın, kredi sözleşmesine dayalı olarak başlattığı genel haciz yolu ile ilamsız takipte, borçlular vekilinin süresi içinde icra dairesine başvurarak sadece yetki itirazında bulunduğu, bunun üzerine alacaklı vekilinin icra mahkemesinden ye ...