HMK'nın 109/3 maddesi uyarınca kısmi dava açılması halinde, açıkça feragat edilmiş olmadıkça geri kalan kısmının dava edilebileceğine göre talep edilen bedelin tamamının kabul edilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki sözleşmenin aynen ifası ve cezai şart alacağının tahsili davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde as ...