F. ve Sinayi Haklar Mahkemesinin ‘ürün benzerleri yoluyla tescilli tasarıma haksız müdahalenin önlenmesine’ yönelik olarak oluşturduğu hükmün –HUMK. 443/4 (şimdi; HMK. 367/2) maddesinin kapsamında bulunan şahsın hukukuna ilişkin ilam niteliğinde olduğundan- kesinleşmeden infaz edilemeyeceği; ayrıca ilamın eklentisi olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de ilam kesinleşmeden takibe konulamayacağı–

Takip dayanağı İstanbul 4. F. ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 8.5.2009 tarih ve 2006/533 esas-2009/95 karar sayılı kararın birinci fıkrasında; “Asıl davada 4161 no’lu tasarımın iptaline karar verilmiş olup bu hususun kesinleştiğinden bu konuda ye ...