22. HD. 02.10.2018 T. E: 2017/14999, K: 20853-

Davacı İsteminin Özeti:Davacılar vekili, davacıların murisinin davalı Belediyeye ait vefat edene kadar aralıksız çalıştığını, kıdem tazminatı, son yedi aya ait ücret alacağı ile kullanılmayan yıllık izinlere ait yıllık izin ücreti alacaklarının ödenm ...