Menfi tespit ve istirdat davalarının genel hükümlere tabi olduğu ve göreve ilişkin özel bir hükmün öngörülmediği-

Davacı vekili dilekçesi ile; tarafların boşandığını, davalının müvekkili aleyhine ziynet eşyaları ve katkı payı alacakları için dava açtığını, davaların müvekkili aleyhine sonuçlandığını, davalının tüm alacak kalemleri için faizleriyle birlikte, veka ...