Bir davanın kısmi dava mı, yoksa tam dava mı olduğunun, özellikle dava dilekçesinin istem sonucu bölümünde, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulup tutulmadığı” ile ilgili olduğu, davacı bu ya da benzeri ifadeleri kullanmışsa, “kısmi dava” açtığı sonucuna varılacağı, davacının bu yolda bir beyanda bulunmaksızın açtığı davanın ise bir “tam dava” olduğu, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması halinde, geriye kalan haktan zımnen feragat edilmiş sayılacağı, dosyanın incelenmesinde; dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan 10.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminat talep edildiği, hesap bilirkişi raporunun ardından davanın maddi tazminat açısından ıslah edildiğinin görüldüğü, o halde, mahkemece; davasında fazlaya ilişkin hak bakımından ihtirazi kayıt bildirmemiş olan davacının maddi tazminat yönünden, ıslah veya ek dava yoluyla talepte bulunamayacağının kabulü ile dava dilekçesindeki taleple bağlı karar verilmesi gerekeceği-

Davacı; davalıya ait büyükbaş hayvanın boş bırakılması nedeniyle üzerine gelip saldırdığını, saldırı nedeniyle yaralandığını, komşuların araya girerek kurtardıklarını, hastaneye götürdüklerini, sağ kolunu kullanamadığını, 3 ay boyunca yerinden kalkam ...