Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu icra takibinin yetkisiz vekil tarafından başlatıldığı iddiası olup, taraf ehliyeti ile ilgili olan bu hususun kamu düzenine ilişkin olup, süresiz şikayete tabi olduğu-

Alacaklı şirket tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurarak, takibin alacaklı şirkete ait olmayan bir vekaletle usulsüz olarak başlatıldığı iddiası ile takibin iptalini talep ...