MK. 564 hükmü yorumlanırken, tenkis davası ile güdülen «miras-çının eline mutlaka saklı payı kadar bir zenginleştirici malvarlığının geçmesi» ve «tercih hakkı sahibi hangi tercihini kullanırsa kullansın, tarafların elde edeceği yararların değişik olmaması» ilkelerinin gözö-nünde bulundurulması gerektiği -

Taraflar arasındaki «tenkis» davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İ.un Asliye 1.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen (...) kararın incelenmesi davacılar vekilleri tarafında istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin ...