Taşınmazın satışından önce borcunu ödeyerek satışı önleme olanağı olan borçlunun arttırmaya katılmasında bir yararı olamayacağı gibi, katıldığı ihalede ihale bedelini ödemeyerek ihalenin uzamasına neden olabileceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm bel ...