7201 sayılı Kanun'un 35/1. maddesine göre, tebligat yapılabilmesi için muhataba daha önce aynı adreste usulüne uygun olarak tebligat yapılması zorunlu olup; adı geçenin bu adresini değiştirmesi halinde, yeni adresini tebligatı çıkaran mercie bildirmemesi ve ikinci tebligatın gerçekleşmeden geri çevrilmesi halinde 35. maddenin uygulanmasının mümkün olduğu-

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Ödeme emri  tebligatı borçlunun işyeri adresi olduğu anlaşılan Y. Mah. Konak Sok. No: 3/A Merkez Tekirdağ adresine çıkartılmıştır. Tebligat Kanunu'nun 17. maddesine göre bir yerde devamlı olarak meslek ...